รางวัล Asiavision Awards

โดย สหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สาขา/ประเภท

 • Asiavision Monthly Award (January 2014) ข่าวการปิดกรุงเทพฯ ของฝ่ายที่คัดค้านรัฐบาล

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • สำนักข่าวไทย

 

สาขา/ประเภท

 • Asiavision Monthly Award (May 2014) ข่าวการรัฐประหารในประเทศไทย

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • สำนักข่าวไทย
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 28

โดย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุล ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สาขา/ประเภท

 • ประเภทรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลรายการสตรีดีเด่น รายการเลดี้ไนน์

 

สาขา/ประเภท

 • ประเภทเกมโชว์และปกิณกะ

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลรายการเกมส์โชว์ดีเด่น รายการวิทย์สู้วิทย์ โดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 

สาขา/ประเภท

 • ประเภทส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลรายการส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น รายการคนไทยขั้นเทพ

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลรายการสารคดีสั้น ประเภทส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการหอมแผ่นดิน
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 17

โดย มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สาขา/ประเภท

 • รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลอันดับ 2 ผลงานเรื่อง "รื้อคดีแพะยาเสพติด" นางสาวทัศนีย์ ดำมุณี, นายจามร กิจเสาวภาคย์ และนายณัฐพงษ์ พงษ์พิทักษ์

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชยอันดับ 2

 • ผลงานเรื่อง "พิพากษาคดีเขาพระวิหาร" นายสันติวิธี พรหมบุตร, นายกิติภูมิ อนันต์, นายสาธิต พัฒนสุรีย์, นายสาโรจน์ ศรีจรรยา และนายอธิวัฒน์ อุ่นฤทัยสิริ
 • ผลงานเรื่อง "เปิดประตูสู่อาเซียน(พม่า)" โดย นายบวรพงษ์ วัฒนาธนากุล, นางสาววราภรณ์ เจริญพานิช และนายนรพล ผาเจริญ

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชยอันดับ 1

 • ผลงานเรื่อง "ชุลมุน วุ่นหน้าราม" โดย นายกุศล แนมทอง, นายภคพล ลักษณะสุต และนายชาณัณบูกิตต์ ผุยคาพา

รางวัลชมเชยอันดับ 2

 • ผลงานเรื่อง "ช้างป่าโขลงใหญ่" โดย นายสราวุฒิ บุญสร้าง

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลรายการข่าววิทยุยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง "เช้าทันโลก" สถานีวิทยุคลื่นความคิด เอฟ. เอ็ม. 96.5 เมกะเฮิรตซ์
รางวัลนาฏราช

โดย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์

สาขา/ประเภท

 • รางวัลรายการข่าวสาระความรู้ท้องถิ่นยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการแสงนำชัยออกอากาศสถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น เอฟ.เอ็ม. 90.75 เมกะเฮิรตซ์

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลสารคดียอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการกบนอกกะลาจากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส

โดย Nine Entertain

สาขา/ประเภท

 • ประเภททีมสร้างสรรค์แห่งปี

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ทีมผลิตสารคดี "หอมแผ่นดิน"
นิตยสาร Finance Asia 2014

สาขา/ประเภท

 • อันดับที่ 6 ในประเภท The Most Committed to a Strong Dividend Policy

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • บมจ. อสมท

 

สาขา/ประเภท

 • อันดับที่ 9 ในประเภท The Best Investor Relations

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • บมจ. อสมท
รางวัลพิฆเนศวร

โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • รายการข่าวบันเทิงดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน

 

สาขา/ประเภท

 • รายการสร้างสรรค์ส่งเสริมมวลชนดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการคนค้นฅน

 

สาขา/ประเภท

 • รายการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการสโมสรสุขภาพ

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลผู้สื่อข่าวหญิงดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • นางสาวเพ็ญพรรณ แหลมหลวง ผู้สื่อข่าวการเมือง สำนักข่าวไทย
สคบ. แอด อะวอร์ด

โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • "โครงการ 30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ" ชุดนิทานของคุณตา ของกระทรวงสาธารณสุข สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ผู้เผยแพร่ชุดโฆษณา
รางวัลช่อสะอาด

โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ

สาขา/ประเภท

 • สาขาสื่อสนับสนุน

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • สปอตเพื่อสังคมชุด "ต่อต้านคอร์รัปชั่น และคุณธรรม จริยธรรม" สถานีวิทยุฯ อสมท ผู้เผยแพร่สื่อสนับสนุน

 

สาขา/ประเภท

 • สาขาข่าวและสารคดีเชิงข่าว

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

ผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

 • สำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ จาก ผลงาน "เปิดทุจริตงบการศึกษาดูงาน ม.บูรพา"

ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

 • ผลงาน "เปิดทุจริตงบการศึกษาดูงาน ม.บูรพา" นางสาวเยาวลักษณ์ โบราณมูล

ผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีส่วนร่วมส่งผลงาน

 • ผลงาน "ปมสังหารเอกยุทธ" นางสาวนฤมล วงศ์สายจันทร์
 • ผลงาน "รื้อคดีแพะยาเสพติด" นางสาวทัศนีย์ ดำมุณี
 • ผลงาน "ส่อทุจริตเงินสวัสดิการฌาปนกิจ" นางสาวเยาวลักษณ์ โบราณมูล
 • ผลงาน "เณรคำลวงโลก" นายเอกชัย ผดุงเกียรติ
สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทข่าวสร้างสรรค์สังคม สาขาโทรทัศน์

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษ "รื้อคดีแพะยาเสพติด" นางสาวทัศนีย์ ดำมุณี นายจามร กิจเสาวภาคย์ นายณัฐพงษ์ พงษ์พิทักษ์ และบรรณาธิการ ข่าวอาชญากรรม

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลสุดยอดข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษชุด "เณรคำลวงโลก" ของนายเอกชัย ผดุงเกียรติ

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ข่าวอาชญากรรม เชิงช่วยเหลือสังคม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษชุด "การเสนอข่าวของสื่อกับการละเมิดสิทธิเด็ก" ของ นางสาวขนิษฐา อมรเมศร์วรินทร์

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ข่าวอาชญากรรมเชิงสืบสวนสอบสวน

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษชุด "เปิดทุจริตงบการศึกษาดูงาน ม.บูรพา" ของ นางสาวเยาวลักษณ์ โบราณมูล

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลชมเชย เสื้อสามารถ

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษ "ปมสังหารเอกยุทธ" ของ นางสาวนฤมล วงศ์สายจันทร์

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษ "ทุจริตเขื่อนโปร่งขุนเพชร ชัยภูมิ" ของนายทินกร วีระพลศิลป์
โครงการซีพีออลล์ประกวดข่าวอาชญากรรมสร้างสรรค์ ปี 2557

โดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ร่วมกับสมาคมนักข่าว อาชญากรรมแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)

สาขา/ประเภท

 • รางวัลภาพข่าวสร้างสรรค์สังคม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษ "รื้อคดีแพะยาเสพติด" นางสาวทัศนีย์ ดำมุณี
มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2014

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • รางวัลบูธนิทรรศการดีเด่น ด้านกิจกรรมผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • บมจ. อสมท
รางวัลผลงานสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน (Media Awards 2014)

โดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • รางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลดีเด่น สารคดีเชิงข่าว เรื่อง "ข่มขืนบนรถไฟกับกระบวนการยุติธรรมคดีทางเพศ"

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าว ชุด "สัญชาติไทยพลัดถิ่น"

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าว ประเภทสื่อออนไลน์

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัลชมเชย ข่าวชุด "เสียงจากเหยื่อข่มขืนบนรถไฟ เมื่อ 13 ปีก่อน" เว็บไซต์สำนักข่าวไทย
รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก

โดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน แห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • ข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ข่าวหรือสารคดีและภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์
รางวัลรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว Family Awards

โดยเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ร่วมกับสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • รายการประเภท "ป3+"

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการโรโบคาร์ โพลิ หน่วยกู้ภัย ผู้พิทักษ์