ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของ บมจ.อสมท องค์กรสื่อสร้างสรรค์ชั้นนำ ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานถึง 63 ปี จาก "ช่อง 4 บางขุนพรหม" สถานีโทรทัศน์ช่องแรกของประเทศไทย จนได้ปรับโฉมเป็น "9 MCOT HD" ในปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างปรากฎการณ์สำคัญต่างๆ และประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญคู่กับคนไทยมาหลายต่อหลายครั้ง

เราได้เติบโตไปพร้อม ๆ กับผู้ชมของเรา และเมื่อถึงเวลาที่ผู้ชมของเราเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคสื่อ วันนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดย บมจ.อสมท ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะส่งผ่านรายการ ข่าวสาร สาระบันเทิง โดยเสริมความสนุกสนาน ไลฟ์สไตล์ ให้แก่ผู้ชม ผู้ฟังทุกท่าน ผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ หรือแม้แต่สื่อดิจิตอลใหม่ๆ ตามการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

เราจึงปรารถนาที่จะรับฟังความเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการที่นำเสนอ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใด ของเรา เพื่อที่จะนำไปประกอบในการปรับปรุงและ พัฒนาองค์กร พัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

ท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้การสนับสนุน บมจ.อสมท ด้วยดีเสมอมา ผมมีความยินดีและมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านรายการ ข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิงที่ดี ที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการให้บริการด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคมตลอดไปนายศิวะพร ชมสุวรรณ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)