เลือกปี:  

 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [739 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [672 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 [789 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 [585 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 [561 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 [599 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 [582 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 [477 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [481 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 [444 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 [728 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 [464 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 [463 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 [744 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 [778 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 [790 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 [553 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 [773 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 [695 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 [693 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 [657 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 [720 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 [630 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 [420 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 [379 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 [404 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 [418 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 [384 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 [317 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 [346 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556 [354 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 [330 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 [321 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 [317 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2555 [323 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555 [334 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555 [332 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 [420 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2554 [438 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 [428 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554 [475 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554 [429 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2553 [400 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553 [457 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553 [227 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553 [124 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2552 [121 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2552 [126 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 [122 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2552 [127 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2551 Download
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2551 [70 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551 [140 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2551 [127 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2551 [88 KB]
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2550 Download
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2550 [23 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2550 [21 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2550 [25 KB]
  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2550 [11 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [739 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [672 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 [789 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 [585 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 [561 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 [599 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562 [582 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 [477 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [481 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 [444 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561 [728 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2561 [464 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 [463 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 [744 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560 [778 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 [790 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 [553 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 [773 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559 [695 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 [693 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 [657 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 [720 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558 [630 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 [420 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 [379 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 [404 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557 [418 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557 [384 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 [317 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 [346 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556 [354 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 [330 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 [321 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 [317 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2555 [323 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2555 [334 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2555 [332 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2555 [420 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2554 [438 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2554 [428 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2554 [475 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554 [429 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2553 [400 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2553 [457 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2553 [227 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2553 [124 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2552 [121 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2552 [126 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2552 [122 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2552 [127 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2551 Download
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2551 [70 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2551 [140 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2551 [127 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2551 [88 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2550 Download
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2550 [23 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2550 [21 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2550 [25 KB]
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2550 [11 KB]