กิจกรรม CSR ในโครงการ "U. มี IDEAS" ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

BackMay 05, 2017

กิจกรรม CSR ในโครงการ "U. มี IDEAS" ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในแวดวงสื่อสารมวลชนเข้ามาร่วมอบรมผลิตและออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของวงการโทรทัศน์ไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "MCOT Awards 2017" ภายใต้แนวคิด "๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาณ"