อสมท เปิดโครงการ "U.มี IDEAS" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

BackMar 30, 2017

อสมท เปิดโครงการ “U.มี IDEAS” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หวังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากผู้เชี่ยวชาญผลิตรายการโทรทัศน์แถวหน้าของ สื่อไทย โดยครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560