ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน บมจ. อสมท ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอรัปชั่น ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่น "กรรมสนองโกง" ณ บริเวณสนามหลวง

BackSep 11, 2016

ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน บมจ. อสมท ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอรัปชั่น ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่น "กรรมสนองโกง" ณ บริเวณสนามหลวง