ลงนามความร่วมมือระหว่าง อสมท กับ บจ. พีอีเอ เอ็นคอมฯ

BackJul 03, 2017

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 อสมท ร่วมกับ บจก.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน และอาคารสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุภูมิภาค” เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนางานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้ อสมท เป็นองค์กรสื่อนำร่องด้านการประหยัดพลังงานในอนาคต