สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม2564 16:39
 • ล่าสุด

  5.45 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  +0.15

 • % เปลี่ยนแปลง

  2.83

 • ปริมาณ ('000)

  340,400

 • เปิด

  5.30

 • ก่อนหน้า

  5.30

 • ระหว่างวัน

  5.25 - 5.55

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  2.74 - 7.20

Chart Type