สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 19 มกราคม2561 16:38
 • ล่าสุด

  11.10 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.10

 • % เปลี่ยนแปลง

  -0.89

 • ปริมาณ ('000)

  63,000

 • เปิด

  11.20

 • ก่อนหน้า

  11.20

 • ระหว่างวัน

  11.10 - 11.20

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  11.00 - 15.90

Chart Type