สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤษภาคม2564 16:39
 • ล่าสุด

  4.70 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.22

 • % เปลี่ยนแปลง

  -4.47

 • ปริมาณ ('000)

  472,600

 • เปิด

  4.66

 • ก่อนหน้า

  4.92

 • ระหว่างวัน

  4.66 - 4.88

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  2.74 - 7.00

Chart Type