สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 28 กันยายน2563 16:38
 • ล่าสุด

  3.94 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.06

 • % เปลี่ยนแปลง

  -1.50

 • ปริมาณ ('000)

  155,300

 • เปิด

  4.06

 • ก่อนหน้า

  4.00

 • ระหว่างวัน

  3.94 - 4.06

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  3.94 - 12.30

Chart Type