สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มีนาคม2560 16:35
 • ล่าสุด

  13.30 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -

 • % เปลี่ยนแปลง

  -

 • ปริมาณ ('000)

  130,300

 • เปิด

  13.30

 • ก่อนหน้า

  13.30

 • ระหว่างวัน

  13.20 - 13.30

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  8.45 - 16.60

Chart Type