สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม2560 16:39
 • ล่าสุด

  12.50 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -

 • % เปลี่ยนแปลง

  -

 • ปริมาณ ('000)

  159,700

 • เปิด

  12.60

 • ก่อนหน้า

  12.50

 • ระหว่างวัน

  12.40 - 12.60

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  11.50 - 16.40

Chart Type