เลือกปี:  

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 7.35 นาที
วาระที่ 1 3.40 นาที
วาระที่ 2 2.16 นาที
วาระที่ 3 22.34 นาที
วาระที่ 4 36.22 นาที
วาระที่ 5 2.59 นาที
วาระที่ 6 19.29 นาที
วาระที่ 7 1.01.18 ชั่วโมง
วาระที่ 8 12.36 นาที
วาระที่ 9 10.35 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 11.10 นาที
วาระที่ 1 3.12 นาที
วาระที่ 2 3.07 นาที
วาระที่ 3 2.08.57 ชั่วโมง
วาระที่ 4 6.20 นาที
วาระที่ 5 2.51 นาที
วาระที่ 6 23.08 นาที
วาระที่ 7 5.09 นาที
วาระที่ 8 22.14 นาที
วาระที่ 9 2.19 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 10.18 นาที
วาระที่ 1 2.58 นาที
วาระที่ 2 2.51 นาที
วาระที่ 3 51.44 นาที
วาระที่ 4 1.17.02 ชั่วโมง
วาระที่ 5 13.00 นาที
วาระที่ 6 10.10 นาที
วาระที่ 7 5.38 นาที
วาระที่ 8 6.44 นาที
วาระที่ 9 4.07 นาที
วาระที่ 10 17.40 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 15.58 นาที
วาระที่ 1 2.22 นาที
วาระที่ 2 3.55 นาที
วาระที่ 3 67.57 นาที
วาระที่ 4 30.25 นาที
วาระที่ 5 4.44 นาที
วาระที่ 6 35.58 นาที
วาระที่ 7 17.26 นาที
วาระที่ 8 3.24 นาที
วาระที่ 9 29.19 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 14.21 นาที
วาระที่ 1 2.25 นาที
วาระที่ 2 3.32 นาที
วาระที่ 3 26.27 นาที
วาระที่ 4 1.15.48 นาที
วาระที่ 5 5.11 นาที
วาระที่ 6 20.43 นาที
วาระที่ 7 2.41 นาที
วาระที่ 8 7.48 นาที
วาระที่ 9 19.38 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เวลา รับชมวีดิโอ
Opening 29.40 นาที
วาระที่ 1 2.01 นาที
วาระที่ 2 10.41 นาที
วาระที่ 3-4 2.05.47 นาที
วาระที่ 5 10.35 นาที
วาระที่ 6 29.01 นาที
วาระที่ 7 6.12 นาที
วาระที่ 8 28.57 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 12.58 นาที
วาระที่ 1 2.48 นาที
วาระที่ 2 8.33 นาที
วาระที่ 3 1.01.50 นาที
วาระที่ 4 1.13.17 นาที
วาระที่ 5 4.14 นาที
วาระที่ 6 16.29 นาที
วาระที่ 7 13.33 นาที
วาระที่ 8 2.59 นาที
วาระที่ 9 10.42 นาที
วาระที่ 10 17.26 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 7.47 นาที
วาระที่ 1 2.42 นาที
วาระที่ 2 7.21 นาที
วาระที่ 3 8.54 นาที
วาระที่ 4 37.10 นาที
วาระที่ 5 2.12 นาที
วาระที่ 6 30.01 นาที
วาระที่ 7 13.28 นาที
วาระที่ 8 2.17 นาที
วาระที่ 9 15.11 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 9.17 นาที
วาระที่ 1 2.29 นาที
วาระที่ 2 10.13 นาที
วาระที่ 3 36.46 นาที
วาระที่ 4 25.11 นาที
วาระที่ 5 4.32 นาที
วาระที่ 6 20.42 นาที
วาระที่ 7 45.12 นาที
วาระที่ 8 4.59 นาที
วาระที่ 9 59.28 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 6.04 นาที
วาระที่ 1 1.50 นาที
วาระที่ 2 2.04 นาที
วาระที่ 3 52.44 นาที
วาระที่ 4 41.12 นาที
วาระที่ 5 5.51 นาที
วาระที่ 6 35.29 นาที
วาระที่ 7 18.34 นาที
วาระที่ 8 3.47 นาที
วาระที่ 9 35.23 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เวลา ดูวิดีโอ
Opening 19.19 นาที
วาระที่ 1 3.31 นาที
วาระที่ 2 1.32 นาที
วาระที่ 3 26.34 นาที
วาระที่ 4 33.27 นาที
วาระที่ 5 21.41 นาที
วาระที่ 6 13.46 นาที
วาระที่ 7 05.03 นาที
วาระที่ 8 01.22 นาที
วาระที่ 9 46.55 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เวลา ดูวิดีโอ
Clip 01 29.25 นาที
Clip 02 21.30 นาที
Clip 03 28.17 นาที
Clip 04 36.01 นาที
Clip 05 36.01 นาที
Clip 06 28.34 นาที
Clip 07 30.03 นาที
Clip 08 30.21 นาที