เลือกปี:  

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2017
  ขนาดไฟล์: 1.09 MB
  วันที่: 01 ธันวาคม 2560

 • Analyst Briefing Presentation Year 2017
  ขนาดไฟล์: 3.79 MB
  วันที่: 09 ธันวาคม 2559

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2015
  ขนาดไฟล์: 1.16 MB
  วันที่: 17 ธันวาคม 2558

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2015
  ขนาดไฟล์: 1.11 MB
  วันที่: 17 สิงหาคม 2558

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2015
  ขนาดไฟล์: 1.12 MB
  วันที่: 11 มิถุนายน 2558

 • Analyst Briefing Presentation Year 2014
  ขนาดไฟล์: 1.18 MB
  วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2014
  ขนาดไฟล์: 1.01 MB
  วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2014
  ขนาดไฟล์: 1.25 MB
  วันที่: 15 สิงหาคม 2557

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2014
  ขนาดไฟล์: 1.76 MB
  วันที่: 15 พฤษภาคม 2557

 • Analyst Briefing Presentation Year 2013
  ขนาดไฟล์: 1.20 MB
  วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2013
  ขนาดไฟล์: 1.22 MB
  วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2013
  ขนาดไฟล์: 770 KB
  วันที่: 16 สิงหาคม 2556

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2013
  ขนาดไฟล์: 2.96 MB
  วันที่: 16 พฤษภาคม 2556

 • Analyst Briefing Presentation Year 2012
  ขนาดไฟล์: 1.45 MB
  วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2012
  ขนาดไฟล์: 959 KB
  วันที่: 14 สิงหาคม 2555

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2012
  ขนาดไฟล์: 1.35 MB
  วันที่: 11 พฤษภาคม 2555

 • Analyst Briefing Presentation Year 2011
  ขนาดไฟล์: 1.43 MB
  วันที่: 01 มีนาคม 2555

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2011
  ขนาดไฟล์: 1.13 MB
  วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2011
  ขนาดไฟล์: 1.45 MB
  วันที่: 16 สิงหาคม 2554

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2011
  ขนาดไฟล์: 1019 KB
  วันที่: 18 พฤษภาคม 2554

 • Analyst Briefing Presentation Year 2010
  ขนาดไฟล์: 1.29 MB
  วันที่: 02 มีนาคม 2554

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2010
  ขนาดไฟล์: 236 KB
  วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2010
  ขนาดไฟล์: 838 KB
  วันที่: 17 สิงหาคม 2553

 • Analyst Briefing Presentation Year 2009
  ขนาดไฟล์: 267 KB
  วันที่: 04 มีนาคม 2553

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2009
  ขนาดไฟล์: 393 KB
  วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2009
  ขนาดไฟล์: 612 KB
  วันที่: 18 สิงหาคม 2552

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2009
  ขนาดไฟล์: 414 KB
  วันที่: 18 พฤษภาคม 2552

 • Analyst Briefing Presentation Year 2008
  ขนาดไฟล์: 335 KB
  วันที่: 03 มีนาคม 2552

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2008
  ขนาดไฟล์: 171 KB
  วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2008
  ขนาดไฟล์: 152 KB
  วันที่: 14 สิงหาคม 2551

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2008
  ขนาดไฟล์: 230 KB
  วันที่: 14 พฤษภาคม 2551

 • Analyst Briefing Presentation Year 2007
  ขนาดไฟล์: 106 KB
  วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2007
  ขนาดไฟล์: 357 KB
  วันที่: 15 สิงหาคม 2550

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2007
  ขนาดไฟล์: 357 KB
  วันที่: 16 พฤษภาคม 2550

Analyst Briefing Presentation Year 2560

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2017
  ขนาดไฟล์: 1.09 MB
  วันที่: 01 ธันวาคม 2560

 • Analyst Briefing Presentation Year 2017
  ขนาดไฟล์: 3.79 MB
  วันที่: 09 ธันวาคม 2559

Analyst Briefing Presentation Year 2558

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2015
  ขนาดไฟล์: 1.16 MB
  วันที่: 17 ธันวาคม 2558

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2015
  ขนาดไฟล์: 1.11 MB
  วันที่: 17 สิงหาคม 2558

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2015
  ขนาดไฟล์: 1.12 MB
  วันที่: 11 มิถุนายน 2558

Analyst Briefing Presentation Year 2557

 • Analyst Briefing Presentation Year 2014
  ขนาดไฟล์: 1.18 MB
  วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2014
  ขนาดไฟล์: 1.01 MB
  วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2014
  ขนาดไฟล์: 1.25 MB
  วันที่: 15 สิงหาคม 2557

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2014
  ขนาดไฟล์: 1.76 MB
  วันที่: 15 พฤษภาคม 2557

Analyst Briefing Presentation Year 2556

 • Analyst Briefing Presentation Year 2013
  ขนาดไฟล์: 1.20 MB
  วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2013
  ขนาดไฟล์: 1.22 MB
  วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2013
  ขนาดไฟล์: 770 KB
  วันที่: 16 สิงหาคม 2556

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2013
  ขนาดไฟล์: 2.96 MB
  วันที่: 16 พฤษภาคม 2556

Analyst Briefing Presentation Year 2555

 • Analyst Briefing Presentation Year 2012
  ขนาดไฟล์: 1.45 MB
  วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2012
  ขนาดไฟล์: 959 KB
  วันที่: 14 สิงหาคม 2555

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2012
  ขนาดไฟล์: 1.35 MB
  วันที่: 11 พฤษภาคม 2555

Analyst Briefing Presentation Year 2554

 • Analyst Briefing Presentation Year 2011
  ขนาดไฟล์: 1.43 MB
  วันที่: 01 มีนาคม 2555

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2011
  ขนาดไฟล์: 1.13 MB
  วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2011
  ขนาดไฟล์: 1.45 MB
  วันที่: 16 สิงหาคม 2554

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2011
  ขนาดไฟล์: 1019 KB
  วันที่: 18 พฤษภาคม 2554

Analyst Briefing Presentation Year 2553

 • Analyst Briefing Presentation Year 2010
  ขนาดไฟล์: 1.29 MB
  วันที่: 02 มีนาคม 2554

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2010
  ขนาดไฟล์: 236 KB
  วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2010
  ขนาดไฟล์: 838 KB
  วันที่: 17 สิงหาคม 2553

Analyst Briefing Presentation Year 2552

 • Analyst Briefing Presentation Year 2009
  ขนาดไฟล์: 267 KB
  วันที่: 04 มีนาคม 2553

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2009
  ขนาดไฟล์: 393 KB
  วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2009
  ขนาดไฟล์: 612 KB
  วันที่: 18 สิงหาคม 2552

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2009
  ขนาดไฟล์: 414 KB
  วันที่: 18 พฤษภาคม 2552

Analyst Briefing Presentation Year 2551

 • Analyst Briefing Presentation Year 2008
  ขนาดไฟล์: 335 KB
  วันที่: 03 มีนาคม 2552

 • Analyst Briefing Presentation Q3/2008
  ขนาดไฟล์: 171 KB
  วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2008
  ขนาดไฟล์: 152 KB
  วันที่: 14 สิงหาคม 2551

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2008
  ขนาดไฟล์: 230 KB
  วันที่: 14 พฤษภาคม 2551

Analyst Briefing Presentation Year 2550

 • Analyst Briefing Presentation Year 2007
  ขนาดไฟล์: 106 KB
  วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551

 • Analyst Briefing Presentation Q2/2007
  ขนาดไฟล์: 357 KB
  วันที่: 15 สิงหาคม 2550

 • Analyst Briefing Presentation Q1/2007
  ขนาดไฟล์: 357 KB
  วันที่: 16 พฤษภาคม 2550